/Files/images/Всебічний розвиток мовлення.jpg/Files/images/10 Порад.jpg/Files/images/Збагачення словника.png

/Files/images/Безымянный_1.png/Files/images/Безымянный_2.png/Files/images/Безымянный_3.png

/Files/images/10 порад логопеда.jpg

/Files/images/Ігри на розвиток фонематичного слуха_1.jpg/Files/images/Ігри на розвиток фонематичного слуха.jpg

/Files/photogallery/2669_one_max.jpg

Консультація «Вплив батьків на мовленнєвий розвиток дітей»

Мовлення є основним засобом спілкування. С. Аксаков писав: « Слово є перша ознака свідомого, розумного життя. Слово є відтворення усередині себе світу». Відтворення це йде все життя, але особливо інтенсивно – у перші роки життя. І дуже важливо допомогти дитині якомога успішніше оволодіти прекрасним даром.

Дитина повинна чути правильну, виразну, багату мову. Без помилок і недоліків.

Наявна двомовність нашого середовища може позначитися на мовленні дитини або позитивно, або негативно. Якщо дорослі, які її оточують, говорять чистою, правильною мовою, вона перейме це від них, а якщо спотвореною, перевантаженою грубими формами висловлювань, жаргонізмами –відповідний буде й результат. Проте самого наслідування і запам’ятовування для оволодіння умінням говорити не досить. Потрібна цілеспрямована послідовна робота з розвитку усного мовлення. Отже, щоб запобігти виникненню «суржику», батьки мають демонструвати дітям зразки правильного мовлення.

Ви, батьки, повинні не просто володіти українською мовою. А бути провідником національної культури: знати і любити народну творчість, звичаї, традиції, особливості свого краю і передавати це своєму малюкові. Мова дорослого має бути доброзичлива, м’яка, лагідна, емоційна й виразна, звучати плавно й мелодійно. Важливі своєчасні міміка, жести, рухи. І головне – якщо діти бачитимуть, що батьки говорять українською мовою з внутрішньої потреби, а не примусово, вони наслідуватимуть їх.

Дитині нелегко заговорити одразу українською мовою, якщо навколо вона постійно чує російську або змішану, а значить, потрібні особливий такт, терпіння, спостережливість, сімейне читання, вивчення римованих творів, прослуховування пісень, казок, перегляд фільмів для дітей. Слід відразу помітити появу говоріння, заохотити малого. І ще – процес оволодіння українською мовою досить тривалий, тому не треба постійно виправляти помилки, виказувати за це. Щирий, довірчий, невимушений характер розмови викликатиме у дитини бажання говорити українською мовою.

Правила, яких потрібно дотримуватися батькам під час спілкування з дітьми.

1. Бажано, щоб дитина чула літературну мову в сім’ї, тому що мова дитини розвивається шляхом наслідування мови людей, які її оточують. Мова батьків, усіх членів сім’ї – це перший зразок, який наслідує дитина. Навіть якщо Ви мовчазні від природи – все одно постійно говоріть з малюком.

2. Супроводжуйте свої дії словами! Але не говоріть у порожнечу – дивіться малюку в очі. Це особливо важливо, якщо Ваш малюк надто активний і постійно рухається.

3. Завжди підтримуйте прагнення дитини до спілкування, вислуховуйте її уважно, не обривайте. Відповідайте на всі питання спокійно, неквапливо, чітко, виразно, голосом середньої сили, правильно виголошуйте звуки і слова – це допоможе малюку швидше опанувати правильну вимову.

4. Шануйте дитину! Давайте їй можливість чути себе і Вас. Під час розмови намагайтеся вимкнути телевізор, радіо тощо.

5. Ніколи не сюсюкайте з дитиною і не відтворюйте неправильну мову дитини.

6. Говоріть повільно, простими словами, короткими фразами, витримуйте паузи між фразами, тоді й діти, наслідуючи Вашу мову, навчаться правильно говорити.

7. Постійно читайте дитині добрі вірші, казки, розповіді, перечитуйте їх декілька разів, діти краще сприймають знайомі тексти.

8. Не вимушуйте дитину вивчати довгі вірші, не перевантажуйте мовним матеріалом.

9. Чітко називайте нові предмети та їх ознаки, спонукайте дитину до обстеження предмета.

Особливу увагу приділяйте розвитку дрібної моторики, бо вона безпосередньо пов’язана з розвитком мови. Ліплення, малювання, ігри з дрібними предметами – усе це допоможе мові, а в майбутньому – в опануванні письма.

Рідна мова відіграє унікальну роль у становленні мовленнєвої особистості дитини дошкільного віку. К. Ушинський назвав рідну мову «Цвітом духовного життя нації», порівняв її з квіткою, яка ніколи не в’яне і вічно розвивається.

Опанування рідної мови, рідного слова починається з раннього дитинства, сім'ї, серед близьких і рідних дитині людей, а вдосконалення триває в дошкільних навчальних закладах, школі і упродовж усього життя.

Отже, рідна мова є загальною основою навчання і виховання дітей. Оволодіння рідною мовою як засосом пізнання та способом людського спілкування є найважливішим досягненням дошкільного дитинства.

Вчитель-логопед ДНЗ №19 Шило Тетяна Петрівна

/Files/images/8db_kak_nauchit_rebenka_chitat_depositphotos_24440795.jpg
Важлива роль у формуванні особистості дитини, зокрема у розвитку її мовлення, належить сім'ї. Адже перші слова, перші речення дитина вимовляє в колі близьких людей-батька, матері, бабусі, дідуся. Якщо ми любимо свою дитину, бажаємо їй добра та світлої долі, невже байдуже поставимося до труднощів, які згодом спричинюють вади мовлення! Вчасне невиправлення мовленевих вад призводить до порушень і затримки загального розвитку дитини, спрчиняє труднощі у сприйманні та аналізі як навчального матеріалу так і реальних подій. От чому логопед завжди попереджає батьків, намагаючись застерегти їх від легковажного ставлення до проблем мовлення їхньої дитини.

У світі звуків

Наше мовлення складається із звуків. Правильно вимовляти звуки рідної мови дитина має навчитися до школи. Важливим завданням мовленевого розвитку дітей є виховання звукової культури мовлення.

Поняття звукової культури мовлення досить складне і широке, воно містить цілий ряд важливих компонентів: чітку артикуляцію звуків рідної мови, фонетичну і орфоепічну правильність мовлення, правильне мовленеве дихання, силу голосу, темп і тембр мовлення, інтонаційні засоби виразності (наголос, логічні паузи, ритм), фонематичний слух.

У дошкільному віці прстежується неправильна вимова дитиною звуків. Це цілком закономірне явище. Але більшість дітей не може самостійно опанувати правильну звуковимову, отже, потребує допомоги дорослих. Не всі батьки приділяють цьому серйозну увагу. Деякі вважають , що настане час, і дитина сама навчиться говорити. Якщо ж малюк продовжує і за рік- два говорити з помилками, вони дивуються: «Чому ж ти досі не навчився говорити правильно?» Допомогу дітям із серйозними вадами мовлення надають спеціалісти- вчителі-логопеди. Щоб своєчасно виправити звуковимову дітей, батьки мають знати ті вади, які найчастіше зустрічаються в дошкільному віці. Розрізняють такі види неправильної вимови: пропуск звуків, заміна звуків, спотворення звуків.

Чиста і правильна вимова залежить від багатьох чинників.

Значну роль відіграють індивідуальні особливості дитини, стан її психічного розвитку.Недоліки вимови звуків можуть бути зумовлені пошкодженням центрального або периферійного відділів мовленевого апарату внаслідок інфекційних хвороб або вроджених вад. У таких випадках потрібне втручання ще й спеціалістів-лікарів. Послідовна і систематична робота з дитиною над формуванням звуковимови сприятиме своєчасному виправленню мовленевих вад, досягненню на кінець дошкільного віку чіткої вимови усіх звуків рідної мови.

Поради батькам

Не повторюйте за дитиною неправильної вимови звуків.

Розмовляйте з дитиною, правильно вимовляючи слова.

Своєчасно виправляйте неправильну звуковимову дитини.

Якщо мовлення вашої дитини нечітке і незрозуміле для оточення, зверніться до учителя-логопеда.

Вірші, чистомовки, скоромовки стануть надійними помічниками у вихованні правильного і виразного мовлення вашої дитини.

За законами граматики

Оволодіти граматичною будовою мовлення означає навчитися правильно вживати відмінкові закінчення слів, дієслівні форми та їх видозміни, суфікси, префікси,узгоджувати іменники з іншими частинами мови в роді, числі та відмінку, правильно будувати речення, додержуючи відповідного порядку слів у ньому, вживати прийменники, сполучники, будувати складнопідрядні і складносурядні речення.

З раннього віку дитина має засвоїти граматичні значення слів рідної мови, без цього вона не може розуміти мовлення. Щобдитина засвоїла граматично-правильне мовлення- дорослі мають правильно говорити.

Найтиповіші помилки у мовленні дітей такі:

Граматичні помилки словотворення;

Граматичні помилки у словозміні;

Граматичні помилки у дитячому мовленні-це закономірне явище в процессі засвоєння мови, і причинами їх є вплив неправильного мовлення оточення, педагогічна занедбаність мовлення.

Граматичні помилки у мовленні дітей потрібно одразу виправляти.

Поради батькам

Постійно стежте за правильністю мовлення дітей.

Своєчасно виправляйте граматичні помилки.

Не втручайтесь

Постановка звуку "Р"

Кінчик язика вібрує біля верхніх зубів- правильна артикуляція звуку Р.

Вправи:

Кінчик язика покласти на верхню губу, верхні зуби.

Кінчиком язика облизать верхню губу, верхні зуби.

Кінчиком язика облизать піднебіння.

Кінчик язика підняти угору і потримати на рахунок 1-5.

Присмоктать кінчик язика. Поцокать язиком.

Вимовити звукосполучення: тр-тр-тр-р-р-р.

Склади: тра-тро-тру-три-тре.

Слова: трава,труба,труд,трусити,петрушка,тривога ,тримати, тривати, вітри,метри,костри,театри,трохи,тролейбус,трощити,тремтіти.

Вимовити звукосполучення: др-р-р-р.

Склади: дра-дро-дру-дри-дре.

Слова: драма,дракон,дратва,драбина,пудра,видра,дрова,дрож,дрохва,відро, древній, дрижати,дрижачий, дружинник,дружба.

Вимовити звук: Р-р-р-р-р.

Склади:ра-ро-ру-ри-ре-ар-ор-ур-ир-ер.Слова: рак,раз,Рая,ранок,радіо,рот,рота,роса,розум,роман,робот,Росія,родина,

Рис,рима,риба,риска,рижик,ремінь,реп”ях,резеда,реклама.

Вимовити чистомовки:

Ра-ра-ра-висока гора. Ро-ро-ро-їдемо в метро.

Ру-ру-ру-яблуко беру. Ри-ри-ри-звуки говори.

Ре-ре-ре-Чорне море.

Ар-ар-ар-беремо буквар.

Ор-ор-ор-завели мотор. Ер-ер-ер-український офіцер.

Ир-ир-ир- беремо папір. Ур-ур-ур-чорний шнур.

Вимовити скоромовки:

На дворі трава, на траві дрова. Раз дрова-два дрова-три дрова. Не рубай дрова на траві двора.

Мурлика муркоче, морозива хоче.

Мурлико руденький,замерзнеш ,дурненький.

Чуки,чуки,чукарики ,кортять Насті сухарики.

Хрумкає Настя сухарики хрумчасті.

Постановка звуків Ш,Ж,Ч.

Правильна артикуляція звуків Ш,Ж,Ч-кінчик язика піднімається до твердого піднебіння і утворює зним щілину,губи рупором.

Вправи

1.Кінчик язика покласти на верхню губу, верхні зуби.

2. Кінчиком язика облизать верхню губу, верхні зуби.

3. Кінчиком язика облизать піднебіння.

4. Кінчик язика підняти до твердого піднебіння і потримати його так на рахунок 1-5.

Вимовити: звук Ш-ш-ш-ш.

Склади: Ша-шо-шу-ши-ше-аш-ош-уш-иш-еш.

Слова: Шар,шаль,шана,шафа,шов,шовк,шорти,шоколад,шовковиця,шум,

Шумок, шуліка,шухляда, шеф, шепіт, шелест,шия,шина,шишка.

Вимовить чистомовки:

Ша-ша-ша-пригоріла каша.

Шо-шо-шо- купили борошна.

Шу-шу-шу-я яблук натрушу.

Шок-шок-шок-великий мішок.

Аша-аша-аша-аша-це наша Маша.

Ашка-ашка-ашка-на вікні комашка.

Аш-аш-аш-хлопчик наш.

Вимовити скоромовки:

Шматок сальця шукає мишка,

У нашій шафі шарудить.

Як шугоне на мишку кішка.

А мишка шусть у шпарку вмить.

В горішнику горішина,

Горішками обвішана.

Оришка і Тимошко струшують горішки.

Вимовить звук Ж..

Склади: ЖА-жо-жу-же-жи-аж-ож-уж-иж-еж.

Вимовити слова: Жар,жах.жаль,жаба,жало,жакет,жабеня,жом,жовток,жолудь,жорна,

Жовтень,жук,жуйка,журба,журавель,жердина, жерсть,житон,жито,жилка,життя,живіт.

Вимовити чистомовки:жа-жа-жа-ми впіймали вужа.

Жі-жі-жі- в річці водяться вужі.Жу-жу-жу- я віршик розкажу.

Скоромовки: Жатка в полі жито жне,

Жатку жнець не дожене.

Біжать стежини поміж ожини

І вже у Жені ожина в жмені.

Вимовити звук Ч: склади- ча,чо,чу,чи,че,ач,оч,уч,ич,еч.

Слова: чай, чад,чапля,чабан, чабан, чоловік,чоботи, чоло,чорнило,чек,

чех, черга,червень,чиж,число,читач,читанка,чуб,чудо,чучело,

чутка.

Чистомовки: Ча-ча-ча-заплакало хлопча.

Ча-ча-ча- я хочу калача.

Чі-чі-чі- візьми їх у печі.

Скоромовки: В Чаплі чорні черевички,

Чапля чапа до водички.

Курличі курличуть,

курличаток кличуть.

Курли,курли,курличеньки

До річеньки, до річеньки.


Постановка звуків "С, З, Ц"

Кіник язика упирається в нижні зуби , губи усміхаються-правильна артикуляція звуків С, З, Ц.

Вимовити склади- са со су си се ас ос ус ис ес

Слова –сад сало салат салют сом сова сокіл сорока сум сума судно сурок сир сито ситро сирок сезон середа семеро секрет.

Са-са-са-навколо краса. Са-са-са-летить оса .

Су-су-су-я не боюсь осу. Су-су-су-заплітаю косу.

Со-со-со- спустило колесо. Сат-сат-сат-смачний салат.

Скоромовки : Босий хлопець сіно косить, босі ноги роса росить.

Хитру сороку спіймати морока, а на сорок сорок-сорок морок.

Принеси синку синьку, підсинить мама косинку.

Підсинить сину сорочку.Принеси ж синьку ,синочку.

Вимовити склади: за-зо-зу-зи-зе.

Слова: зал замок завод заєць золото зоря зуб зубр зупинка зима зебра

За-за-за –пасеться коза. Зу-зу-зу – я пасу козу. Зи-зи-зи-я не боюсь кози.

Скоромовки : Заєць спати захотів,сам постелю постелив.

Сам собі приніс подушку, загорнувсь по самі вушка.

Та у зайця довге вушко, все звисає із подушки.

Зима морозяна надворі, замети білі на землі.

Зоріють в небі ясні зорі. Заснули зайчики малі.

Вимовити склади: ца-цо- цу-ци-це-ац-оц-уц-иц-ец

Слова: цар цап царство цапеня цоколь цемент церква цегла цурка цукерка цифра

Ца-ца-ца-

Скоромовки: Цапок водицю п'є з цеберка, скубе травицю у садку .Солодкий цукор і цукерка -це теж цапкові до сма

Cвято Святого Миколая (легенда,віршики, загадки)

Давно-давно, 1600 років тому, жив у місті Мирах, у Малій Азії, хлопець Миколай. Був він сирота. Його батько й мати померли, залишивши синові чималий спадок.
У серці Миколая була велика доброта, і він вирішив роздати своє майно бідним. Та тільки ж був він дуже несміливий і тому почувався нещасливим.

У безсонні ночі виходив Миколай на дах свого будинку й дивився на бідні домівки. Біля них спали їх убогі мешканці. У домівках, нагрітих за дня гарячим сонцем, було душно, отож люди лягали спати перед порогом на землі. Лежали вони в лахмітті, подертому на важкій праці в копальнях мармуру. Спали тут і малі діти, які ніколи ще не зазнали в житті радості.
І стискалося серце Миколая від цього людського горя. Він думав: «Як допомогти бідним дітям?»
І ось однієї ночі наклав Миколай повен міх усілякої їжі — м'яса, хліба, медяних паляниць, фініків, фіг, а також одягу й грошей і непомітно від служби вийшов з дому. Обережно-тихцем поклав мішок біля порога найближчої хатини, де спали бідні діти.
Уранці придивлявся Миколай з даху свого дому, як раділи малі діти цьому міху!
Наступної ночі вибрався Миколай знову з повним міхом і поклав його біля іншого дому, де були діти. І такі мандрівки повторював він уже щоночі. У місті ні про що інше тепер не говорили, як тільки про невідомого добродія. Діти не раз бачили крізь сон постать у темнім плащі, що клала мішок, але постать скоро зникала.
А старий слуга Миколая затривожився, коли побачив, що в коморах меншає припасів. «Напевно, хтось краде їх, — подумав. — Треба упіймати злодія!»
Одної ночі побачив слуга чоловіка в плащі з каптуром на голові. З мішком на плечах він перелазив через браму на вулицю. Слуга здійняв галас, збіглися інші слуги й кинулись у погоню. Засоромлений Миколай, бо ж це був він, замість зупинитись і відкрити своє обличчя, почав утікати. Побудились і люди на вулицях, побудились і діти, і всі стали здоганяти Миколая.
Перші наздогнали його діти й... упізнали свого доброго опікуна. Упізнали його плащ і мішок, повний добра.
— Це не злодій! Це наш опікун! Наш добродій! Зупинились люди, здивовані та збентежені.
— Це ж Миколай! Багатий Миколай! Ось хто цей добрий дух, що нам дарунки приносив, дітей наших від голоду рятував!
Минули роки. Миколай став священиком, а далі й єпископом у Мирах. Всі шанували й любили його за доброту, за ласкавість і мудрість. А про діток він і далі не забував. Як тільки довідувався, що якась дитина в біді, зараз ішов до неї з потіхою й подарунками. Коли помер Миколай, і його душа стала перед Господнім престолом, Бог спитав:
— Чого бажаєш, мій Миколаю, в нагороду за добре життя на землі?
— Нічого не бажаю, — відповів Миколай, — тільки дозволь мені, Боже, сходити час від часу з неба на землю й відвідувати дітей.
Усміхнувся ласкаво Господь і промовив:
— Знав я, яке буде твоє прохання. Щороку в день своїх іменин зможеш сходити на землю.
А на землі пам'ять про Миколая не завмерла. Всі пам'ятали про його добрі діла, про його святе життя, і тому Церква його святим назвала.

І від того часу кожного року в день своїх іменин у грудні Святий Миколай ходить по землі і розносить добрим дітям дарунки. Знає Святий Миколай, що всі малі діти чемні й добрі, і знає, що всі українські діти мають добрі серця, люблять Бога, люблять свій рідний український народ і рідний край — Україну.
Він з великою радістю відвідує українських діток й обдаровує їх усілякими чудовими дарунками. Між ними найкращий дарунок — рідні українські книжечки.
Дуже радіє Святий Миколай, коли добрі люди, що люблять дітей, допомагають йому в доброму ділі. Тішиться, коли в день Святого Миколая українські діти дають одні одним дарунки — книжечки, тішиться, коли дехто навіть і одягнеться так, як він, і, замість нього, приходить до дітей з дарунками, з добрим словом та порадою.

За Богданом Даниловичем

Відгадайте загадку:

Ходить він завжди вночі
Має від дверей ключі,
Знає, хто живе і де,
Як себе щодня веде.

Чемним діткам, хоч потроху,
В чобітки та у панчохи
Він кладе потішки,
А нечемним - мишки!
Хто це? Швидко відгадай!
Це наш любий... (Миколай)

Вивчіть віршик з дитиною.

ЙДЕ ДО ДІТОК МИКОЛАЙ

Через поле, через гай
Йде до діток Миколай.

У білесенькій торбинці
Він усім несе гостинці.

То ж бринить від щастя край —
Тут ступає Миколай.

Хоч надворі і пороша,
Сніться діткам, сни хороші.

Бо з дарунками в торбинці,
Є чудові сни-гостинці.
М. Пономаренко

По дорозі йде дідусь з купою пакунків —
Це несе вже Миколай дітям подарунки.

А хто буде маму й татка слухати щоденно,
То до того Миколай прийде недаремно.

Принесе він цілі міхи найкращих гостинців,
А для повної утіхи — ще й всім по ялинці.

І дівчаткам, і хлоп'яткам цукерки приносить,
Ще й у Бога для усіх здоров'ячка просить.

А хто щиро Миколая слухає і любить,
Того святий Миколай серцем приголубить.

Подай, Боже, нашим дітям у мирі зростати,
Щастя, злагоди й любові у достатку мати.

МИКОЛАЙ

Ти сьогодні швидше спать лягай,
Бо приїде в гості Миколай.
Бачиш, перша зіронька горить —
То вже Миколай до нас спішить.

В нього коні білі, наче сніг,
Борода сивенька аж до ніг,
У сріблясті саночки сіда,
І за вітром в'ється борода.

Миколай про діток знає все,
Подарунки кожному несе,
Має для дитячих подушок
Подарунків повно — аж мішок!
В. Паронова

МИКОЛАЙ
Коли замерзла річка
І став біленьким гай,
Прийшов у темну нічку
На землю Миколай.

Від хати і до хати
Снігами через лід
Спішить, спішить завзято
Старенький сивий дід.

Він в шапці-невидимці
У теплім кожушку,
Приніс усім гостинці
У чарівнім мішку.

ЛИСТ ДО ЧУДОТВОРЦЯ
Святий отче, Миколай,
Мою хату не минай!
Подаруй мені потіху
І торбину, повну сміху,
І здоров'я для родини,
Красну долю для Вкраїни.
В. Багірова
Н. Тріщ

МОЛИТВА ДО МИКОЛАЯ

Святий Миколаю,
Я тебе благаю:
Пошли щастя й світлу долю
Козацькому краю.

Дідусь і бабуся —
Щоб були здорові,
Татусь і матуся —
Щоб жили в любові.

Усім добрим діткам
Принеси гостинці
І подаруй Божу ласку
Кожній сиротинці.
Н. Гуменюк

/Files/images/7071.gif


Ігри та вправи на розвиток слухової уваги, сприймання, пам'яті


Що ти почув?”. Дитина тихо сидить на ігровому майданчику чи в

кімнаті. Запропонуйте заплющити очі й послухати вулицю. Через

деякий час дозвольте розплющити очі, та розпитайте дитину про

враження. Можливо вона почула гудок машини або сміх дітей, можливо - голос пташки чи ваше дихання і т.д.

“Де плескали в долоні?”Дитина стоїть посеред кімнати з заплюще-ними очима. Ви тихенько станьте в будь-якому кутку кімнати, та плесніть в долоні. Дитина, не відкриваючи очі повинна вказати напрямок, звідки вона почула сплеск.

“Вгадай, хто покликав”. В цій грі беруть участь не менше 3 дітей або членів сімўї. Дитина стоїть посеред кімнати з заплющеними очима. Хто-небудь з іших гравців повинен покликати її. Дитина відгадує, хто саме її покликав.

“Доручення”. Дитина сидить на відстані 5-6 м від дорослого . У вас на столі покладені різні іграшки. Ви чітко, середньої сили голосом звертається до дитини: “Візьми м’ячик і поклади його на килим” або: “Візьми зайчика і посади його на стілець” і т.д. Потім даєте завдання вже тихим голосом.

“Ехо”. Дитина тихо сидить на ігровому майданчику чи в кімнаті. Ви пропонуєте їй слухати уважно, та повторювати за вами слово. Важливо навчити дитину вслуховуватися в звучання слів, тому намагайтеся говорити слова неголосно, пошепки. Необхідно дотримуватись принципу від простого до складного: насамперед добирати слова, не схожі за звуковим складом (Аня, кіт, стрибай, веселий, швидко), а потім – близькі за звучанням, але різні за змістом (Оля, Коля, сам, там, син, лин).

“Запам’ятай слова”. На столі під серветкою лежать предметні картинки або іграшки. Ви пропонуєте дитині послухати два-три слова-назви, запам’ятати їх, а потім знайти на столі відповідні картинки (іграшки).

Слухаємо музику”. Дуже велике значення для розвитку слухового сприймання має слухання музики. Тому рекомендується проводити , так звані, музичні хвилинки. Під час них ви пропонуєте дитині сісти або лягти на килим, бажано з заплющеними очима, що допомагає розслабитися і не реагувати на зорові подразники, а зосередити свою увагу на джерело звуку.

Ігри та вправи на розвиток фонематичного сприймання


Впіймай звук!”. Поясніть дитині, що ви будете вимовляти різні звуки, а їй потрібно буде плеснути в долоні - “впіймати звук”, коли вона почує певний звук. Необхідно дотримуватись принципу від простого до складного:
- звук [а] серед у, у, а, у;
- звук [а] серед о, а, і, о;
- звук [і] серед и, е, і, и;
- звук [с] серед л, н, с, п;
- звук [с] серед ш, ж, ч, с і т.д.

Повтори!”. Запропонуйте дитині повторити за вами склади
- та-та-да - пі- пи - ат-от
- па-па-ба - мі-ми - ум-ом
- ка-ка-га - ді-ди - іт-ит
- ва-ва-фа - кі-ки - ек-єк

“Ланцюжок слів”. Запропонуйте дитині повторити за вами ряди слів, різних за значенням, але схожих за звуковим складом:

- мак, так, бак;
- тачка, качка, дачка;
- сік, вік, тік, бік;

“Назви слово!”. Запропонуйте дитині вибрати серед інших слів, та назвати лише те, яке починається на певний звук:
- на звук [а] серед слів Аня, Оля, Ігор, осінь, айстра;
- на звук [і] серед слів іграшки, овочі, автобус, Іра;
- на звук [б] серед слів мак, банка, танк, бочка.

Знайди спільний звук!”. Запропонуйте дитині визначити, який однаковий звук є в декількох різних словах. При вимовлянні слів чітко виділяйте даний звук силою голосу, наприклад: “о-о-о-осінь”, “о-о-о-окунь”, “о-о-о-овочі”

- Оля, осінь, овочі, окунь - [о]
- Сад, суп, сумка, ніс, лис - [с]
- Аня, агрус, акула, автобус - [а]
- Маша, мак, мама, сом - [м]

Ігри та вправи на розвиток дихання“Забий м'яч у ворота”. Запропонуйте дитині подути на ватний чи паролоновий мячик, так, щоб він покотився у ворота (їх можна зробити з дроту, або намалювати). Повітряний струмінь повинен бути плавним, повільним, безперервним.

“Язичок-футболіст”. Як і в попередній вправі треба забити мяч у ворота, але тепер з допомогою язика. Дитина повинна посміхнутися та покласти широкий язик на нижню губу, і, неначе вимовляючи звук [ф] дути на кінчик язика.

“Літак”. На кінчик носа покласти шматочок паперу або вати. Відкрити рот, широкий язик покласти на верхню губу, бокові краї язика притиснуті. Повітряний струмінь виходить посередині язика. Дитина повинна сильно подути, так, щоб “літак” полетів вгору.

“Пелюстки”. Покладіть на долоню справжні або вирізані з паперу невеличкі пелюстки квітки. Запропонуйте дитині подути, щоб пелюски злетіли з вашої долоні.

“Кораблик”. Налийте у миску воду. Зробіть паперовий або пенопластовий кораблик, та покладіть його на воду. Запропонуйте дитині подути на кораблик спочатку довгим струменем повітря, наче вимовляючи зхвук “ф”, а потім преривчасто, наче вимовляючи звук «п»

Ігри та вправи на подолання заіканняВправи для зняття м'язової напруги
При заіканні часто напружені м'язи обличчя, губ, язика, пальців рук. Дуже важливо навчити дитину м'язовому розслабленню під час мовлення. От деякі вправи, що допоможуть дитині розслабитися.

«Пташка махає крильцями». Підняти руки нагору, і виконувати махи руками.

«Допоможемо мамі» Помахати розслабленими кистями рук біля підлоги, імітуючи полоскання білизни. Стати рівно, розвести руки в сторони до рівня плечей і «упустити» розслаблені руки у вихідне положення.

«Стряхнемо водичку з рук». Струснути розслабленими кистями рук, начебто струшуючи краплі води. Нахилити голову вперед, назад, праворуч, ліворуч, а потім виконати декілька кругових обертів головою спочатку в одну сторону, потім в іншу. Повільно покачати розслабленими руками з боків тулуба назад.

«Кулачки-силачі». Пальці рук під рахунок до 5 із силою зжати в кулачки, на рахунок 5 розтиснути, струснувши кисті рук, при цьому зосередити увагу дитини на тім, як пальчикам приємно відпочивати.

Вправи для розвитку мовного дихання
Майже у всіх дітей, що заікаються порушене мовленнєве дихання. Під час корекційної роботи з усунення заікання важливо навчити дитину говорити не поспішаючи, на видиху. Тому важливе місце в роботі займуть вправи для розвитку правильного мовного дихання.

«Кулька». Цю вправу бажано робити спочатку лежачи (щоб дитина повністю розслабилася), а потім сидячи чи стоячи. Вдих через злегка відкритий рот (живіт надувається, як кулька, плечі не піднімати). Видих через вільно відкритий рот, неначе кулька повільно здувається. Рух живота контролюється рукою. Цю ж вправу повторити з подовженим видихом на звуки (А, О, У, И). Видих під час вимови цих звуків повинен бути спокійним і безперервним.

«Задуй свічку». Короткий спокійний вдих носом, потім пауза (затримати дихання на 1-2 сек.) і довгий безперервний видих через ледве зімкнуті губи з промовлянням «пф», начебто гасячи свічку (дути можна на пальчики).

«Літак». Покладіть дитині на долонь маленький шматочок ватки чи паперу. Тримаючи долоню з ваткою на рівні рота, дитина повинна подути на «літак», щоб він полетів. Чим далі полетіла ватка, тим краще дитина зробила вдих і видих.

«Нюхаємо квіточку». Навички правильного вдиху і видиху добре відпрацьовувати на таких вправах: дати дитині понюхати квітку, духи, фрукти.

«Усі мовчать». Зробити вдих, а видихнути на звук “з”, доторкнувшись вказівним пальцем до губ, неначе попросити тиші.

«Де дзвенить комарик Дитина, сидячи на стільці, одночасно з поворотом тулуба праворуч-ліворуч робить довгий видих на звук з-з-з.

«Гарячий чай». У дитини в руках чашка, дитина робить вдих носом , а на видиху дує в чашечку, вимовляючи пошепки ф-ф-ф-ф, начебто студить гарячий чай.

«Кораблик». Налийте в миску води, покладітьте на воду паперовий кораблик, і запропонуєте дитині “допомогти” кораблику переплисти на іншу сторону миски. Дитина робить вдих носом, а на видиху вимовляє «пф» і дує при цьому на кораблик. Чим дужчий повітряний струмінь, тим далі попливе кораблик.

Вправи для розвитку голосу


Важливо проводити також вправи для розвитку голосу. Такі ігрові вправи необхідно проводити на добре знайомих дітям звуконаслідуваннях. Під час занять необхідно стежити за тим, щоб усі звуконаслідування дитина вимовляла на видиху.

«Аня співає пісеньку». А-а-а, а-а-а.
«Гуде потяг». У-у-у, у-у-у.
«Болить зуб». О-о-о, о-о-о.
«Пароплав гуде». И-и-и, и-и-и.
«Жабенята посміхаються” І-і-і, і-і-і.
«Заблукали в лісі». Ау-ау-ау-ау.
«Малюк плаче». Уа-уа-уа-уа.
«Пісенька водички». С-с-с-с.
«Пісенька комарика». З-з-з-з.
«Пісенька вітру». В-в-в.
«Гріємо ручки». Х-х-х-х.
«Стукають підбори ». К-к-к-к.
«Граємо на барабані». Д-д-д-д.
«Гусак сичить», «Кулька сдувається». Ш-ш-ш-ш.
«Жук дзижчить». Ж-ж-ж-ж.
«Зозуля кує». Ку-ку, ку-ку.
«Гусак». Га-га-га.
«Корова». Му-му-му.

Проспівування на одному видиху звукової доріжки а-о-у-и-е (один звук плавно переходить в інший, і кожний тягнеться не менше 2 сек.);

Проспівування на одному видиху звукової доріжки зі зміною висоти і сили голосу (пошепки, тихо, голосно, тоненьким голоском, грубим голосом);

Проспівування звуку А на видиху (зробили глибокий вдих, надули животик, плечі не піднімаються, на видиху співаємо «А-а-а-а-а-а-а!»)

Проспівування простої мелодії (наприклад, «У лісі, лісі темному, де ходить хитрий лис, росла собі ялинонька, і зайчик з нею ріс…») на звук М чи У. Тобто, дитина робить глибокий вдих, надуває животик, а потім, на безперервному видиху, начебто наспівує тільки мелодію пісеньки («м-м-м-м м-м-м-м…»)

Вправи для розвитку координації мовлення з рухамиВелике значення для нормалізації темпу і ритму мовлення має виконання спеціальних вправ спрямованих на розвиток координації мовлення з рухами.

«Машина». Бі-бі-бі гуде машина, (ритмічно плескати в долоні)
Не поїду без бензину. (ритмічно тупотіти ногами)


«Дощик».

Дощик, дощик, крап-крап-крап, (вказівним пальцем правої руки стукати по лівій долоні)
Мокрі всі доріжки.
Нам не можна йти гуляти, («погрозити» вказівним пальчиком)
Ми промочимо ніжки. (ритмічно потупати ногами).

«Листочки».

Листочки над нами кружляють, (руки підняти нагору, махати кистями рук)
Листочки на землю лягають. (присісти)
Вони з височині злетіли, (піднятися і потягнуться на носочках)
Листочки кружляти хотіли. (плавні рухи руками праворуч, ліворуч)

Поради батькам

Зимові розваги

Загадки

Сіла купа дітвори
І поїхала з гори...
Люблять їх усі малята.
Звуть візочок цей ... (санчата).

З нетерпінням зиму ждуть,
Лід малюють – іскри йдуть!
Гострі та стрімкі вони.
Мають назву ... (ковзани).

Покатають нас вони,
Але це не ковзани!
Білі, чорні, сині, рижі...
Дощечки ці звуться … (лижі).

Дві команди, як в футболі,
Та на крижаному полі,
І дорослих, і дітей
Позбирав на лід ... (хоккей).

За селом була вона
Вся блискуча, чарівна,
По слизьких її боках
Їдуть діти в саночках.
(Ковзанка.)

По стежині, по дорозі
Бігти я у них не в змозі,
По снігу не йдуть як слід:
До вподоби – тільки лід.
(Ковзани.)

Дві дощечки, дві сестри несуть мене із гори.
(Лижі.)


Розвиток слухової уваги та фонематичних процесів


1. Дидактична вправа на розвиток слухової уваги «Виправи помилку».

Педагог читає ряди слів, а діти мають визначити, яке слово у ряді зайве.

· Сніг – холодний, сріблястий, кислий, білий;

· гірка – слизька, висока, гаряча, льодяна;

· бурулька – довга,червона, прозора, льодяна;

· санчата – дерев’яні, швидкі,зимові, смачні;

· сніжинка – біла, дерев’яна, холодна, легка.

2. Дидактична гра «Короткі та довгі слова».

Як сніжинки покружляйте,

Снігові слова збирайте.

Часу, діточки, не гайте

Лише довгі слова за мною повторяйте.

Лід, снігуронька, сніговичок, сніг, морозець, град, сніжинка…

3. Дидактична гра «Виправ помилку».

Снігова баба ліпила дітей.

Взимку із сніжинок падає небо.

Взимку шуби та рукавички одягнули діток.

Взимку годівниця прилетіла до пташок.

Мовленнєві ігри та вправиabout:blank


Збагачення словникового запасу

1. Дидактична гра «Що це?».

Назви запропоновані малюнки. Поясни, навіщо потрібні предмети, зображені на картинках.

2. Розглянь картину. Назви лише ті предмети, які потрібні дітям для зимових розваг.

3. Дидактична вправа «Підбери слова-дії».

Педагог зачитує слово, а діти добирають дієслова до нього.

· Мороз (що робить?) – (щипле, кусає, тріщить, тощо.)

· Сніг (що робить?) – (падає, йде, летить, кружляє, тощо.)

· Діти (що роблять?) – (гуляють, катаються, ліплять, спускаються,падають, веселяться, радіють, тощо.)

4. Дидактична вправа «Скажи навпаки».

Педагог зачитує слова, а діти мають добрати антонім до нього.

· Холодний – теплий.

· похмуро – (сонячно);

· зима холодна – (зима тепла);

· день веселий – (день сумний);

· крихкий – (міцний).

Розвиток лексико-граматичних категорій

1. Дидактична вправа «Продовжи речення».

· Я одягла теплу шубу, щоб…

… було тепло.

… піти на прогулянку.

… зігрітися.

· Хлопчик взяв санчата, щоб…

… кататися з гірки.

… покатати товариша.

… привезти сніговита.

· Діти поливають гірку, щоб…

… вона замерзла.

… вона була слизькою.

… поспускатися.

2. Закінч речення. Полічи слова в реченні.

· Наступила … зима.

· Ми чекали … (зиму).

· Ми раді … (зимі).

· Ми катаємося на санчатах … (зимою).

· Ми знаємо вірші про … (зиму).

· Ми любимо … (зиму).

3. Дидактична вправа «Подружи слова в реченні».

Із запропонованих слів діти мають скласти речення.

· Діти, сніговик, ліпили.

· Діти, санки, кататися, на.

· Сніжинки, падати, легкі, тихо.

· Сніжки, хлопчики, гратися, в.

· Хлопчики, зиму, і, дівчатка, люблять, дуже.

4. Дидактична вправа «Назви лагідно».

Педагог зачитує слово, а діти мають сказати його у зменшувально-пестливій формі.

· Сніг – сніжок;

· Лід – (льодок);

· День – (деньок);

· Мороз – (морозець);

· Вітер – (вітерець);

· Санки – (саночки);

· Зима – (зимонька).

5. Дидактична гра «У яких словах заховалося слово “Сніг”?».

Взимку пташка прилітає,

Що червоні груди має. (Снігур.)

Дуже люблять малюки

Взимку гратися в…(сніжки .

З неба падають пушинки,

Ніби зірочки … (сніжинки).

Швидко з гірки мчать малята,

На санчатах і на лижах.

Раді зиму зустрічати,

Бо вона весела й … (сніжна).

Летять, летять сніжинки,

Вкривають поле й сад.

Це явище природи

Назвали … (снігопад).

Як снігу намело багато,

Потрібна тут вона.

Нам сніг прибрати

допоможе машина ... (снігоочисна).

6. Дидактична вправа «Додай маленьке слово та повтори речення»

(вживання прийменника “на”).

· Діти катаються … санчатах.

· Діти катаються … ковзанах.

· Діти катаються … лижах.

· Годівничку почепили … дерево.

· Шапку наділи … голову.

РОБОТА З ДІТЬМИ З РАННІМ ДИТЯЧИМ АУТИЗМОМ (НЕКОНТАКТНІ ДІТИ)

ПОРАДИ ПЕДАГОГУ

Як розпізнати аутизм у дитини:

· Дитина уникає контакту «очі в очі».

· Відсутня вокалізація різними тембрами, різноманітні інтонації у гулінні.

· Не вміє гратися з іграшками.

· Не відгукується на ім’я при збереженому слухові.

· Виявляє дефіцит спільної уваги( наприклад, не намагається привабити словом чи жестом уваги інших людей до предмету, що зацікавив її).

· Відмовляється тримати предмети.

· Не просить допомоги.

· Не намагається чимось поділитися.

· Виконує весь час одноманітні дії.

· Не терпить у своїх заняттях іншої людини.

· Використовує іншу людину для власних потреб ( дереться по ній вверх, веде за руку до потрібного предмета);

· При цьому не виявляє ніякого емоційного контакту.

· Агресія до тварин, дітей, ауто агресія;

Допомога дитині: заняття з психологом, забезпечення уваги і любові, почуття безпеки, привчати до доторкувань, мімічних реагувань, самостійності, музики, віршів, складання пазлів.

КОРЕКЦІЙНА РОБОТА ПРИ АУТИЗМІ

Корекційна робота з аутистами орієнтовно розділяється на два етапи.

Перший етап: «Встановлення емоційного контакту, подолання негативізму у спілкуванні з дорослими, нейтралізація страхів»

Слід пам’ятати про п’ять «не»:

· Не говорити голосно.

· Не робити різких рухів.

· Не дивитись пильно в очі дитині.

· Не звертатись прямо до дитини.

· Не бути занадто активним і нав’язливим.

Для встановлення контакту треба знайти підхід, що відповідає можливостям дитини, визвати її на взаємодію з дорослим. Наприклад: дитина махає руками – дорослий організовує гру «Метелики літають», дитина бігає по колу – гра «Дожену» і т.д.

Для організації початкових етапів спілкування дорослий повинен спокійно і зосереджено займатися чимось, наприклад,розмальовувати щось, пересипати мозаїку і т.д. Вимоги спочатку мають бути мінімальні.

Успіхом можна вважати те, що малюк погоджується бути поруч, пасивно слідкує за діями дорослого. Якщо дитина не виконує завдання, її увагу слід переключити на більш легке, не можна наполягати, доводити дитину до негативної реакції.

Після закінчення завдання треба разом порадіти успіху. Для підняття настрою організовуються ігри з емоційними яскравими враженнями: музикою, світлом, водою, кульками, мильними бульбашками.

Хвилини сенсорної ауто стимуляції, звичні для аутичних дітей (часто проявляють потяг до світла, води, музики), посилюють в таких іграх необхідний навчальний момент.

Пом’якшенню страхів сприяють спеціальні ігри, в яких підкреслюється безпечність ситуації. Потрібно ретельно підбирати ігри, книжки, вірші, відкидаючи ті, що можуть емоційно травмувати дитину.

Другий етап: «Подолання труднощів цілеспрямованої діяльності дитини».

Навчання спеціальним нормам поведінки, розвиток здібностей. Для дітей з аутизмом дуже важлива цілеспрямована діяльність. Вони швидко втомлюються, відволікаються, навіть від цікавих занять. Попередженню цього сприяє часта зміна видів діяльності і врахування бажання і готовності дитини взаємодіяти з педагогом.

Змістовою стороною занять з дитиною є діяльність, яку вона любить, яка додає стану приємних сенсорних відчуттів, тобто потрібно враховувати інтереси та уподобання дитини.

На початку роботи з дитиною активно обігруються її стереотипи. Під час роботи дорослий находиться позаду дитини, непомітно надає допомогу, створює відчуття самостійного виконання дії. Неадекватна реакція у дитини свідчить про перевтому або не розуміння задачі. У дитини з аутизмом є специфічна потреба у збереженні постійності в обстановці, слідування заведеному порядку. Потрібно використовувати режим, розклад, картинки, малюнки, чергувати працю і відпочинок. На основі результатів обстеження дитини складається індивідуальна програма корекції.

Кілька порад педагогу:

· Встановити позитивний емоційний контакт.

· Використовуються стереотипи дитини.

· Навчати дитину мові почуттів, фіксувати увагу на емоційному стані людей та тварин.

· Навчати поведінковій етиці на емоційній основі, аналізувати світ емоцій. В подальшому розвиток творчих здібностей та уяви дозволяє дитині адекватно сприймати літературні казки.

· Педагогам не слід використовувати травмуючи слова: «ти злякався..», « не вийшло..» Завдання педагога попередити наростання негативізму, подолати комунікативний бар’єр.

·Одним з напрямків роботи є спеціально побутова адаптація дітей, формування навичок самообслуговування.

Поведінкові симптоми аутизму:

· Соціальні

Дитина може не проявляти інтерес до ігор інших дітей, може бути

жорстокою до рідних, не помічає, коли батьки йдуть чи повертаються

додому, може всіляко чинити опір, коли батьки тримають її на руках,

обіймають або цілують і т. п.

· Комунікативні

Дитина уникає візуального контакту, коли чогось хоче - направляє руку

дорослого, а а не бере сама, притаманні ехолалія та вокалізація.

· Поведінкові

Дитині властиві розмахування, поплескування, обертання навколо себе.

Може не цікавитися іграшкою в цілому, а лише окремою деталлю,

наприклад, колесами машинки. Любить вмикати та вимикати світло, їсть

неїстівні предмети, клацає пальцями перед очима, вловлює сонячні промені,

розмазує екскременти, знаходить способи сильної стимуляції тіла ( стрибки з

висоти).

· Моторика

Дитині має погану координацію рухів, проблеми дрібної і грубої моторики,

ходить навшпиньках, не може їздити на триколісному велосипеді або

машинці, іноді можливе слиновиділення.

· Сенсорні

Дитина чутлива до різних звуків, галасу, текстури предметів, яскравих

кольорів, а також до нових вражень і нової обстановки (не дозволяє себе

стригти, навідріз відмовляється від водних процедур, безперервно обертає

предмети близько біля обличчя).

·Чуттєві

Дитина не відчуває голоду, холоду, взимку може неохоче одягати

теплий одяг, може здаватися глухою, тому що не здригається від гучних

звуків, при цьому в інших випадках слух здається нормальним.

· Самоушкодження

Дитина б'ється головою, кусає себе, висмикує пучки волосся, зчісує або

роздряпує шкіру.

У дитини відсутнє усвідомлення небезпеки, не розпізнає ситуацій, в яких може помилитися або поранитися, відсутній страх висоти.

Дослідження показали, що дітям з аутичними проявами можуть бути

притаманні порушення шлунково-кишкового тракту (діарея, запори,

неперетравлення їжі, самообмеження у харчуванні), порушення сну, больові

синдроми, судоми.

Хочеться зауважити, що у дитини з аутизмом можуть проявлятись не

всі симптоми, зазначені вище. Якщо у роботі з дитиною ви помітили хоча б

частину з них, потрібно поспілкуватись з батьками та коректно порадити їм

звернутись до спеціалістів, які проведуть діагностику.

ГІМНАСТИКА ДЛЯ ОЧЕЙ "ВЕСЕЛИЙ ТИЖДЕНЬ"

Весь тиждень по - порядку,

Оченята роблять зарядку.

У понеділок, як прокинуться,

Очі сонцю посміхнуться,

Вниз подивляться на траву

І назад у висоту

( Підняти очі вгору, опустити їх донизу, голова нерухома; (знімає очне напруга).

У вівторок годинник очі,

Водять погляд туди - сюди,

Ходять вліво, ходять вправо

ніколи Не втомляться.

(Повернути очі в праву сторону, а потім в ліву, голова нерухома; (знімає очне напруга).

У середу в піжмурки ми граємо,
Міцно закриваємо очі.
Раз, два, три, чотири, п'ять,
Будемо відкривати очі.
Жмуримся і відкриваємо
Так гру ми продовжуємо.
(Щільно закрити очі, дорахувати та п'яти і широко відкрити очі; (вправа для зняття очного напруги).

Щочетверга ми дивимося в далину,

На це часу не шкода,

Що поблизу і що далеко

Вічка повинні розглянути.

Дивитися прямо перед собою,

( поставити палець на відстані 25-30 см. від очей, перевести погляд на кінчик пальця і дивитися на нього, опустити руку. (Зміцнює м'язи очей і удосконалює їх координацію).

В п'ятницю ми не позіхали

Очі побігли по колу.

Зупинка, і знову

В іншу сторону бігти.

(Підняти очі вгору, вправо, вниз, вліво і вгору; і назад: вліво, вниз, вправо і знову вгору; (удосконалює складні рухи очей).

Хоч в суботу вихідний,

Ми не лінуємося з тобою.

Шукаємо поглядом куточки,

Щоб бігали зіниці.

Подивитися поглядом у правий верхній кут,

потім нижній лівий;

перевести погляд в лівий верхній кут

і нижній правий (удосконалює складні рухи)

В неділю будемо спати,

А потім підемо гуляти,

Щоб очі гартувалися

Потрібно повітрям дихати.

(Заплющити повіки, масажувати їх за допомогою кругових рухів пальців: верхню повіку від носа до зовнішнього краю очей, нижню повіку від зовнішнього краю до носа, потім навпаки (розслабляє м'язи і покращує кровообіг).

Без гімнастики, малята,

Нашим очках жити не можна!

Це правило повинна знати дитина кожна!

Консультація логопеда для батьків

Взаємозв’язок логопеда та родини

Одне з важливих завдань професійної діяльності логопеда дитячого дошкільного навчального закладу є залучення батьків до проведення роботи із закріплення засвоєного на заняттях матеріалу. При цьому необхідно дотримуватись вимог індивідуального підходу до кожної дитини з урахуванням структури дефекту та етапу корекції.

Передумовою ефективного залучення сімейного оточення до корекції звуковимови у дітей є чітко організована взаємодія логопеда з батьками, регулярна постановка перед ними конкретних завдань з наступною перевіркою якості їх виконання.

Іноді діти відчувають труднощі в оволодінні мовою. Найчастіше це буває в ослаблених постійними хворобами дітей. Такі діти, як правило, потребують додаткової роботи над звуковимовою, загальним мовним розвитком. Своєчасне формування правильної вимови має важливе значення для загальної культури мови і, отже, для нормального мовного спілкування, для успішного оволодіння грамотою, а при вступі до школи - для засвоєння шкільної програми.

Виправити мову у дитини можна тільки об'єднаними зусиллями.

Не сподівайтеся і не покладайтеся лише на логопеда і тим більше на свою

дитину - без Вашої допомоги виправити мову нього не можливо.

Встановіть правильний режим дня для дитини, щоб він встигав погуляти і приготувати логопедичні завдання.

У вихідні дні займайтеся з дитиною за завданням логопеда.

Не доручайте цю роботу родичам, так як вони не зможуть замінити Вас в

такому важкій справі.

Пам'ятайте, що постійні вправи допоможуть засвоїти правильну, ритмічну

мову і розвинути мовну мускулатуру.

Оволодіння дитиною мови успішно йде тоді, коли з ним займаються не

тільки в дошкільному закладі, але і в сім'ї:

• батьки повинні відвідувати консультації логопеда, на яких він розповідає про попередження і виправлення недоліків розвитку мови у дітей;

• переглядати стенди для батьків, де даються рекомендації послідовної роботи з дитиною над звуковимовою і розвитком мови;

• відвідувати батьківські збори, на яких педагоги й батьки спільно вирішують поточні питання групи;

• в повсякденному спілкуванні тренувати дітей у чіткому проголошенні слів, у правильному використанні інтонації, вчити говорити досить голосно, не поспішаючи;

• використовувати в роботі з дитиною матеріали зі спеціальної літератури, рекомендованої логопедом.

Матеріал домашніх завдань включає всі необхідні напрямки роботи: закріплення лексичних понять, граматичних категорій, навичок звуковимови, розвиток фонематичних процесів і дрібної моторики.

Зразки домашніх завдань

для дітей старшої логопедичної групи

І. Тема: «Транспорт» (повторення)

Звук: З

1. Пригадати з дитиною види та назви транспорту

2. Скласти речення із заданим словом:

3. Пригадати слова із звуком (3) (Зоя, заєць, коза, віз…)

4. Звуковий аналіз слів: «зима», «зуб», «Зіна».

5. Дидактична гра: «Скажи правильно»

(що?) дорога, машина, літак, човен

(чого?) дороги,.............

(чому?) дорозі,.............

(чим?) дорогою,............

6. Повторити вірш по 2 рядки

Хлопчики самі гурчать -

Це ж так буть повинно,

Бо за ними вслід біжать

На шнурах машини.

По собі лишають слід,

Їдуть полем трактором.

У Сергійка - самоскид,

А у Гриця - трактор.

(С. Шушкевич)

ІІ. Тема: «Знаряддя праці»

Звук: Ц

І. Пригадати з дитиною знаряддя для праці

2. Дидактична гра: «Що для чого?»

віник – щоб замітати, лопата -........ сапа -.........

молоток -....... граблі -......... ганчірка -......

3. Пригадати з дитиною слова із звуком «Ц»

4. Звуковий аналіз слів: «цап», «цирк», «ціна».

5. Скласти речення із заданим словом: «куций», «циркач».

6. Вивчити напам’ять:

1) «Мусій, Мусій, муку сій,

Печи паляниці,

Клади на полиці.»

1) «Кінець - ділу вінець»

2) «Хто працює, той і пшеницю збирає»

3) «А цирк який цікавий!

З ним цілий день вистави.

Царюють в цирку циркачі –

Гірські цапи - бородачі"

Мовленнєві ігри та вправи до теми професії

Збагачення словникового запасу

1. Дидактична гра «Хто це? Що це?» Покажи та назви запропоновані малюнки.

2. Дидактична гра «Хто що робить?»

· Учитель (що робить?) –

· Лікар (що робить?) –

· Будівельник (що робить?) –

· Художник (що робить?) –

· Продавець (що робить?) –

· Перукар (що робить?) –

· Пожежник (що робить?) –

· Машиніст (що робить?) –

· Аптекар (що робить?) –

3. Дидактична вправа «Де я була?» Я скажу, що я бачила, а ти відгадаєш, де я була.

· Я бачила шприц – де я була? (Ви були у лікарні)

· Я бачила гребінець – де я була?

· Я бачила хліб, цукерки – де я була?

· Я бачила багато ліків – де я була?

· Я бачила посуд – де я була?

· Я бачила багато книг – де я була?

4. Дидактична вправа «Пізнай професію»

· Хто навчає дітей? - …

· Хто лікує людей? - …

· Хто продає товар? - …

· Хто фарбує стіни? - …

· Хто гасить пожежу? - …

· Хто грає на роялі? - …

· Хто будує будинки? - …

· Хто лікує тварин? - …

· Хто працює на крані? -…

5. Дидактична вправа «Дбайливі професії» Назви професію людини, яка піклується про:

· Про дітей – вихователь.

· Про учнів – учитель.

· Про тварин – ветеринар.

· Про хворих – лікар.

· Про корів – доярка.

6. Дидактична гра «Що роблять цим предметом?»

· Пензликом (Що роблять?) – малюють.

· Ножицями (що роблять?) – ріжуть.

· Ручкою (що роблять?) - …

· Термометром (що роблять?) -…

· Віником (що роблять?) - …

· Ножем (що роблять?) -…

7. Дидактична вправа «Я почну, а ти закінчи» Продовж речення, вибираючи вірно професію.

· Картина намальована художником, а вірш…поетом.

· Танок виконаний танцюристом, а пісня…вокалістом.

· Людина вилікувана лікарем, а тварина…ветеринаром.

· Поїздом людей перевозить машиніст, а літаком…пілот .

Розвиток лексико-граматичних категорій

1. Дидактична вправа «Робили – зробили» (доконаний вид дієслів)

Буду зараз з вами грати

І словечка добирати.

Я кажу вам, що роблю,

Ну, а ви, що вже зробили.

(Я печу – а ми спекли. Я варю – а ми зварили. Я продаю – а ми продали, тощо)

2. Дидактична гра-вправа «Професії для дівчаток» (словотворення)

· Лікар – лікарка.

· Льотчик – льотчиця.

· Продавець – продавщиця.

· Письменник – письменниця.

· Учитель – учителька.

· Художник – художниця.

· Спортсмен – спортсменка.

3. Дидактична вправа «Хто, як одягнений»

Люди багатьох професій носять одяг, який називають формений. Розглянь та розкажи про те, який одяг потрібен людям різних професій.

· Міліціонер носить міліцейську форму.

· Лікар…

· Кухар…

· Космонавт…

· Спортсмен…

· Моряк..

· Пілот…тощо.

4. Дидактична вправа «Закінчи речення». Послухай початок речення та доповни його потрібним словом.

· Того, хто працює на будівництві, називають … будівельником.

· Того, хто виховує дітей, називають…вихователем.

· Того, хто готує різні страви, називають… кухарем.

· Того, хто лікує людей, називають …… лікарем.

Художнє слово

Пальчикова гімнастика

Перукар стриже волосся,

Комбайнер збира колосся,

Лікар хворого лікує,

Пекар тістечка готує.

А ми трішки підростемо-

Собі професію оберемо.

Фізкультхвилинки

Будівельники

Для матрьошки Лялі

Дім ми будували:

Ось такий високий,

Ось такий широкий,

В дім зайшла матрьошка

І взяла гармошку.

У танку кружляє –

Всіх гостей вітає.

Оповідання

Моя мама пахне хлібом

Якось Толя запитав Миколку:

- Де працює твоя мама?

- А хіба ти не знаєш? – здивувався Миколка. – Вона ж так пахне ліками. Моя мама –

лікар. Захворіє людина – мама вилікує. Без лікаря люди не могли б жити. А твоя мама де працює?

- А хіба ти не знаєш? - здивувався Толя. – Вона ж так пахне хлібом. Моя мама – пекар.

Вона годує людей. Без хліба не міг би ніхто жити.

- І лікар? – здивувався Миколка.

- І лікар не міг би, - з гордістю сказав Толя.

Василь Сухомлинський

Вірші для читання та заучування

Грунт удобрювати як? Де посіяти буряк?
Як рослини захищати, від хвороб їх лікувати?
Все в сільському господарстві агрономи знають,
І за це їх на селі дуже поважають.

Батько в мене – будівельник,
Він новий будує дім.
Коли вирасту, то сяду
В кран підйомний поруч з ним.

У садочку вихователі, як бабусі, і як матері:
Нагодують, погуляють, спати діток повкладають,
Почитають нову казку, подарують свою ласку.


Охоронець уважний ходить біля вітрин,
За порядком пильнує в супермаркеті він.

На виклик пожежна машина летить,
Сміливий пожежник в кабіні сидить.
Його телефон "01" люди знають,
І в разі пожежі завжди викликають

В саду працює садівник: дерева обгортає,
Кущам він форму придає, троянди поливає.
Створив він затишок в саду, охоче я туди іду.


Якщо дуже поспішаю, то таксі я викликаю;
Хай таксист по місту мчить, доберуся я за мить.

Прийдуть до школи діти малі
Там їх зустрінуть учителі,
Будуть навчати читати, писати
І один одному допомагати.


Нам фото на пам’ять фотограф зробив,
І нашу родину він там відтворив.
Нехай дуже швидко минають роки,
На фото родинне дивлюсь залюбки.

Художник чудові картини малює,
В музеї милуююсь пейзажами я,
Там рідна природа, річки і долини,
Лани золоті, Україна моя!

Хата на колесах

У нашого тата на колесах хата.

Він і мандрівник, він і будівник.

Де татусь мій мандрував –

Скрізь будинки будував.

І в кожне віконечко тепер світить сонечко.

В. Заєць

Руки

Тепла і ніжна в матусі рука

Дуже й солона вона в моряка.

У сталевара – міцна, мозолиста.

Легка, мов крило, в піаніста-артиста.

В лікаря – чуйна,

Шорстка – в хлібороба…

Тільки ніжна рука у нероби.

Л. Савчук

Загадки

Золоті унього руки:
Робитьзачіски й перуки,
Підстриже і пофарбує,
Гарнийнастрійподарує.

(Перукар.)

Інструментбере у руки –
Линутьчисті, ніжні звуки.
Люди кажуть: "Це талант!"
Добреграє ...

(Музикант.)

Бігапензлик по тканині,
Підкоряючисьлюдині,
А людина творить свій.
Неповторнийсвітживий.

(Художник.)

Хто одежу шиє всім:
І дорослим, і малим,
Дружить з голкою й тканиною,
Строчить швейною машиною.

(Швачка.)

Там де він, чудові пахощі,
На дітей чекають ласощі:
Шоколадки і цукерки із начинками,
Тістечка із кремом і родзинками.

(Кондитер.)

Прокидається він рано
І пече нам хліб духмяний.
Бублики і пиріжки,
Пряники й медівники.

(Пекар.)


Він для кожної людини
Ліки має й вітаміни,
Прочита рецепт уважно,
Що і як робить підкаже.

(Аптекар.)

Хто людей з біди рятує
І хвороби всі лікує,
Призначає процедури
І таблетки, і мікстури?

(Лікар.)

У нас цю професію знають усі:
Сидить за кермом вантажівки й таксі,
Товар і людей він по місту розвозить
У літню спекоту й зимові морози.

(Шофер.)

У театрі грає ролі:
Нині - вчителя у школі,
Завтра буде інша роль –
То бідняк він, то король.

(Актор.)

Хто як квочка із курчатами,
В дитсадку щодня з малятами?
Хтоїхпильнодоглядає,
Няньчить, пестить, розважає?

(Вихователь.)

Як приходимо у клас,
Там чекаєвін на нас.
Вчитьписати і читати,
І невтомнопрацювати.

(Вчитель.)

Інструменти та знаряддя праці

Загадки

Маленька,гостренька,
Всім потрібна.
Усіх обшиваю,
Сама одягу не маю.

олка.)

Два кільця,два кінця, а посередині цвяшок.

(Ножиці.)

Зуби є,рота немає.

(Пилка.)

Маю ручку та залізні зуби,
Ні одного листочка на доріжці не забуду.

(Граблі.)

Ой же гарно вона грає,
Кожне слово промовляє
Має лише три струни
Та співочі всі вони
Запитаймо у Всезнайка...
Що це ?.. Мабуть…

(Балалайка.)

Можу голосно і тихо
Я заграти для малят.
Ти трусни мене легенько –
Бубонці враз задзвенять.

убон.)

Між двома дубами
Зав’язло порося зубами.

(Сокира.)

Залізний ніс, дерев’яний хвіст.

(Молоток.)

Як до рук її візьмеш
І міхами розведеш,
Ще й натиснеш ґудзики –
Линуть звуки музики.
Ось послухай трішки…
Хто співа?

армошка.)

Сам пустий, голос густий
Дріб вибиває,дітей збирає.

(Барабан.)

Я землю копала – і не зморилась,
А той, хто мною копав, піт витирав.

(Лопата.)

Мовленнєві ігри та вправи

Збагачення словникового запасу

.

2. Дидактична гра «Добав слово».

Хоч зубата, та не вилка,
Дерево пиляє... пилка.

В стіну ужене гвіздок,
Не цеглина – молоток.

Вранці, як лежить роса,
Постриже траву... коса.

Листя виберуть з землі,
Не лопата, а... граблі.

Хоча і гостра, не зубата!
Копає землю нам... лопата.

Треба чималенька сила,
Щоб підняти з гноєм... вила.

Пострибає наче жабка
По рядочках в полі... сапка.


Як порвалася футболка,
Дірочку зашиє... голка.

Нагостри його і ріж –
Все поділить рівно... ніж.

З гострим лезом, не задира,
Нарубає дров... сокира.

Наталя Гуркіна

3. Дидактична гра « Скажи навпаки».

Закінчи речення.

  • Голка маленька,а сокира…велика.
  • Рубанок дерев’яний,а ножиці…металеві.
  • Шило довге,а голка… коротка.
  • Молотком цвяхи забивають, а обценьками… витягають.

Розвиток лексико-граматичних категорій

1. Дидактична гра « Великий-маленький».

Інструменти бувають різними за розміром – великими і маленькими. Тому називають їх по-різному.

Назви інструменти за зразком: лопата–лопатка.

Молоток; сокира; труба;сопілка; скрипка; граблі; рубанок; викрутка; ніж; ножиці.

2. Дидактична гра « Мій, моя,мої».

Уяви,що це твої інструменти. Склади речення «Мій молоток».

Сокира; труба;ксилофон; рубанок; викрутка; ніж; ножиці; скрипка;вила.

3. Дидактична гра « Добери слово-дію».

Назви якнайбільше слів-дій за зразком.

Пилкою(що роблять?)– пиляють, відпилюють,розпилюють.

Викруткою; косою; граблями; рубанком; лопатою; сокирою; молотком.

Обценьками(що роблять?)-…

4. Дидактична гра « Допоможи Незнайкові роздати інструменти».

Кухареві–ніж; перукареві;теслареві; трубачеві; чоботареві; дідусеві, тощо.

Для колег та вихователів


Кiлькiсть переглядiв: 1913

Коментарi

  • geomineral.ru

    2017-06-13 08:59:14

    Музика, яка являє собою гармонійне сполучення найбільш приємних для людини звуків, володіє великою цілющою силою. Вона покращує настрій і самопочуття, знижує втомлюваність, концентрує увагу і підвищує життєвий тонус....