• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Сторінка для батьків

ПРАВА батьків або осіб, які їх замінюють:

· Обирати та бути обраним до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;
· Звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
· Брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу;
· Відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
· Захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.
· Інші права, що не суперечать чинному законодавству України.
· Добровільними органами громадського самоврядування дошкільного закладу, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності є батьківські комітети (рада).
· У своїй діяльності батьківські комітети керуються Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту ", "Про об’єднання громадян", Конвенцією ООН "Про права дитини", Положенням про дошкільний навчальний заклад, статутом дошкільного навчального закладу, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та міжнародним законодавством з прав дитини.

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

· Сприяти здобуттю дитиною дошкільної освіти; забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку обов’язкової дошкільної освіти за будь-якою формою;
· Виховувати у дітей любов до України, повагу до національних та історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
· Постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;
· Поважати гідність дитини;
· Виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;
· Своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;
· Своєчасно вносити плату за харчування дитини у закладі у встановленому порядку.
Відвідування дитиною дошкільного закладу не звільняє батьків від обов'язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.
У разі невиконання батьками своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством України, дошкільний заклад може виступати позивачем до суду з питань позбавлення їх батьківських прав.

Кiлькiсть переглядiв: 119

Коментарi