Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства України та Статуту закладу.

Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу провадиться на основі кошторису, який складається і затверджується відповідно до чинного законодавства України.

Доходи (прибутки) дошкільного закладу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

У дошкільному закладі передбачено передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

Джерелами фінансування закладу є кошти:

  • Місцевого бюджету та бюджетів інших рівнів;
  • Батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей та за надання освітніх послуг понад обсяги, визначені Державною базовою програмою відповідно до чинного законодавства України;
  • Інші позабюджетні кошти, не заборонені чинним законодавством України.

Дошкільний заклад за погодженням із засновником має право:

Придбати і орендувати необхідне обладнання та інше майно;

Користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичних осіб;

Здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання фізичним та юридичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із чинним законодавством України.

Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку у дошкільному закладі визначається чинним законодавством України.

Бухгалтерський облік у дошкільному закладі здійснюється через централізовану бухгалтерію управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.

Кiлькiсть переглядiв: 183

Коментарi