Матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти

Фінансово-господарська діяльність Закладу здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів. Фінансово-господарська діяльність Закладу провадиться на основі кошторису, який складається і затверджується відповідно до чинного законодавства України.

Джерелами фінансування Закладу є кошти:

бюджету Білоцерківської міської територіальної громади;батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей та за надання додаткових платних освітніх послуг, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, відповідно до чинного законодавства України;
добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб; інші позабюджетні кошти, не заборонені чинним законодавством України.

Заклад може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник Закладу має право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не ввійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Статистична звітність про діяльність Закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Порядок ведення бухгалтерського обліку у Закладі визначається чинним законодавством України.

Бухгалтерський облік у Закладі здійснюється через Централізовану бухгалтерію Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.

Кiлькiсть переглядiв: 36

Коментарi