У СВОЇЙ РОБОТІ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КЕРУЄТЬСЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ

Конституція України

ОФІЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

ЗАКОНОДАВСТВО ЩОДО ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

Закон України "Про освіту"

№ 76-VIII від 28.12.2014 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України»

№ 5073-VI від 05.07.2012 «Про благодійну діяльність та благодійні організації»

№ 2442-VI від 06.07.2010 «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»

№ 1724-VI від 17.11.2009 «Про фізичну культуру і спорт»

№ 142-V від 14.09.2006 «Про дитяче харчування»

№ 2628-ІІІ від 11.07.2001 «Про дошкільну освіту»

№ 2402-ІІ від 26.04.2001 «Про охорону дитинства»

№ 1768-ІІІ від 01.06.2000 «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»

№ 280/97-ВР від 21.05.1997 «Про місцеве самоврядування в Україні»

N 4004-XII від 24.02.1994 «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

№ 3551-ХІІ від 22.10.1993 "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

НАКАЗИ

МОН № 33 від 12.01.2021 "Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція

ДСЯОУ № 01-11/71 від 30.11.2020 "Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти"

МОН № 1214 від 30.09.2020 "Про затвердження типових програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти щодо запобігання проявам насильства"

МОН № 54 від 16.01.2020 "Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти"

МОН № 372 від 16.04.2018 "Про затвердження Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти"

МОН № 974 від 15.08.2016 "Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України"

МОЗ № 234 від 24.03.2016 "Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів"

Мін. юстиції № 1000/5 від 18.06.2015 «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях»

Мін. юстиції № 1227/5 від 19.06.2013 "Про затвердження Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації

МОН № 1059 від 01.10.2012 «Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах»

Мін. юстиції № 578/5 від 12.04.2012 «Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів»

Мін. юстиції № 232/5 від 10.02.2012 "Про затвердження Типового положення про архівний підрозділ державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації

МОЗ № 01 від 10.01.2006 «Про затвердження Форм первинної облікової документації»

МОЗ № 437 від 31.08.2004 «Про затвердження клінічних Протоколів надання медичної допомоги при невідкладних станах у дітей на шпитальному і до шпитальному етапах»

МОЗ № 742 від 23.11.2007 «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою»

МОЗ № 955 від 05.11.2013 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо захисту від зараження ВІЛ-інфекцією при виконанні професійних обов’язків»

МОН № 1059 від 01.10.2012 «Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах»

МОН № 128 від 20.02.2002 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних компенсуючого типу»

МОН № 59 від 31.05.1993 «Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти»

МОН № 458 від 02.08.2005 «Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання»

МОН № 398 від 26.04.2011 «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу»

МОН № 714 від 30.06.2011 «Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють»

МОН № 178 від 23.03.2005 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю»

МОН № 1055 від 04.11.2010 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів»

МОН № 930 від 06.10.2010 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»

МОН № 1365 від 25.11.2011 «Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів»

МОН № 1135 від 08.08.2013 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників»

МОН № 404 від 07.04.2015 «Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах»

МОН № 446 від 20.04.2015 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»

МОН, МОЗ № 202/165 від 26.02.2013 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»

МОН, МОЗ № 432/496 від 30.08.2005 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»

МОН, МОЗ № 298/227 від 17.04.2006 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»

МОН, МОЗ № 104/52 від 06.02.2015 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

№ 872/2014 від 13.11.2014 «Про День Гідності і Свободи»

№ 871/2014 від 13.11.2014 «Про День Соборності України»

№ 744/2014 від 24.09.2014 «Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності»

№ 806/2014 від 14.10.2014 «Про День захисника України»

№ 344/2013 від 25.06.2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»

№ 929/2010 від 30.09.2010 «Про Державну премію України в галузі освіти»

№ 926/2010 від 30.09.2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

№ 530 від 10.04.2019 "Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти"

№ 353 від 06.08.2014 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591»

№ 65 від 01.03.2014 «Про економію державних коштів»

№ 311 від 30.03.2011 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності»

№ 1122 від 05.10.2009 «Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів»

№ 1019 від 08.08.2007 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг»

№ 1591 від 22.11.2004 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»

№ 305 від 12.03.2003 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад»

№ 1243 від 26.08.2002 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів»

№ 826 від 14.06.2002 «Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»

№ 1222 від 04.08.2000 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв»

№ 228 від 05.04.1998 «Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів»

№ 442 від 01.08.1992 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці»

ЛИСТИ

МОН № 1/9-507 від 03.09.2020 "Щодо створення безпечних умов організації освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році"

МОН № 1/9-411 від 30.07.2020 "Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році"

МОН № 1/9-766 від 12.12.2019 "Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками"

МОН № 1/9-765 від 12.12.2019 "Щодо організації медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти"

МОН № 1/9-750 від 09.12.2019 "Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти"

МОН № 1/11-1491 від 14.02.2019 "Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти"

МОН № 1/9-249 від 19.04.2018 "Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти"

МОН № 1/9-561 від 20.10.2016 "Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами

МОН № 1/9-456 від 02.09.2016 "Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах"

МОН № 1/9-454 від 02.09.2016 "Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах"

ІМЗО № 2.1/10-254 від 12.02.2016 "Про використання Методичних матеріалів "Організація і порядок проведення медичних оглядів працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів"

МОН № 1/9-535 від 06.11.2015 «Щодо визначення рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі»

МОН № 1/9-487 від 12.10.2015 "Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах"

МОН № 1/9-233 від 09.06.2015 «Про фінансування ДНЗ»

МОН № 1/9-215 від 28.04.2015 «Щодо обліку дітей дошкільного віку»

МОН № 1/9-179 від 07.04.2015 «Щодо посади інструктора з фізкультури в дошкільних навчальних закладах»

МОН № 1/9-169 від 02.04.2015 «Про порядок комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»

МОН, МОЗ № 1/9-500 від 29.09.2014 «Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення»

МОН № 1/9-482 від 23.09.2014 «Щодо організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у ДНЗ»

МОН № 1/9-473 від 18.09.2014 «Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів»

МОН № 1/9-813 від 15.11.2013 «Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах»

МОН № 1/9-803 від 12.11.2013 «Про дотримання чинного законодавства України при наданні додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах»

КОДА № 12-01-11-3388 від 29.10.2013 «Щодо благодійних внесків»

МОН № 1/9-750 від 28.10.2013 «Про здійснення заходів щодо раціонального харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»

МОН № 1/9-533 від 07.08.2013 «Про методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішнього контролю навчальних закладів»

МОН № 1/9-452 від 25.06.2013 «Про посилення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»

МОН № 1/9-152 від 28.02.2013 «Про розроблення програм для дошкільної освіти»

МОН № 1/9-142 від 27.02.2013 «Щодо вирішення окремих питань при організації харчування дітей»

МОН № 1/9-74 від 05.02.2013 «Зупинити насилля над дітьми – справа нашої професійної гідності»

МОН № 1/9-839 від 16.11.2012 «Щодо прийому дітей до ДНЗ»

МОН № 1/9-198 від 16.03.2012 «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»

МОН № 1/9-577 від 29.07.2011 «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах»

МОН № 1/9-289 від 15.04.2011 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків»

МОН № 1/9-44 від 26.01.2011 «Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників»

МОН № 1/9-431 від 17.08.2005 «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах»

Конвенція про права дитини

Кiлькiсть переглядiв: 565

Коментарi