Вихователь-методист Войдевич Валентина Анатоліївна,
освіта вища педагогічна, педагогічний стаж – 39 років,
кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії
педагогічне звання «старший вихователь»

Години роботи: 8.00 - 17.22 перерва 12.00 - 12.30

Години прийому: Понеділок 13.00-17.00 Середа 10.00-12.00

"УСПІХ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ- ВІРНО СПЛАНОВАНИЙ І КЕРОВАНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС" В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ

Завдання педагогічного колективуДНЗ №19 “Кобзарик” на 2021 - 2022 навчальний рік

1.Спрямувати діяльність на формування життєво-компетентної особистості дошкільника відповідно до освітніх напрямів Базового компоненту дошкільної освіти, програми «Українське дошкілля», чинних парціальних програм з метою забезпечення розвитку дітей раннього та молодшого дошкільного віку, їх успішне входження у соціальне середовище. Створювати соціально-педагогічні та психологічні умови для забезпечення дітей якісною дошкільною освітою, зокрема дітей з особливими освітніми потребами.
2.Формувати в дітей ціннісне ставлення до здоров’я засобами здоров’язбережувальних технологій.
3. Активізувати роботу з формування пізнавальної активності дітей дошкільного віку через призму пошуково-дослідницької діяльності.
4.Продовжувати активізувати партнерську взаємодію з батьками вихованців закладу дошкільної освіти шляхом налагодження та підтримання зворотного зв'язку з використанням онлайн-сервісів та доступних засобів комунікації.

ГОЛОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ Є:

- підвищення соціально-психологічної культури педагогічних працівників;

- вдосконалення педагогічної майстерності та сприяння особистісному професійному зростанню педагогів;

- сприяння в опануванні світовою, національною, побутовою культурою.

- підтримка ділового тонусу педагогів;

- стимулювання розвитку ініціативи, творчості, пошуку;

- створення умов для праці в режимі розвитку, в напрямку опанування новими методами, прийомами, засобами, технологіями, системою навчання та виховання

- оптимізація системи мотивації педагогів до підвищення фахової майстерності та узагальнення власного педагогічного досвіду.

Програмно-методичне забезпечення

Програма розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля" (2017 р.)

Програма "Про себе треба знати, про себе треба дбати"

Програма "Казкова фізкульту

Програма "Мудрі шахи"

Програма "Україна - моя Батьківщина"

Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 707

Коментарi