Інноваційна діяльність в ДНЗ

Сьогодні інноваційність є однією з домінуючих тенденцій розвитку людства. З урахуванням цього нова освітня парадигма вибудовується на засадах збереження і розвитку творчого потенціалу людини, її спрямованості та самовизначення, стабільно активної життєдіяльності у змінних соціальних умовах, готовності до сприймання і вирішення нгових завдань.Враховуючи сучасні вимоги до виховання всебічно розвиненої особистості педагоги дошкільного закладу вивчають та впроваджують новітні педагогічні технології, авторські програми, що сприяють активізації, урізноманітненню освітньо-виховного процесу з дітьми.

Інноваційні технології, які використовують педагоги дошкільного закладу в роботі з дітьми

1.Навчання дітей гри в шахи за програмою "Мудрі шахи".

2.Здоров'язбережувальні технології:
(впровадженняпрофілактичних (різні види самомасажу, ходіння по «доріжках здоров'я», загартувальні процедури тощо),оздоровчих технологійтерапевтичного спрямування: арттерапія, пісочна терапія, сміхотерапія, казкотерапія, музикотерапія, кольоротерапія, ігротерапія, художня гімнастика, пальчикова гімнастика, дихальна гімнастика, фітбол-гімнастика, психогімнастика, зорова гімнастика, коригувальна гімнастика тощо; валеологізація освітнього процесу);

3.Методика розвивального читання Л.В. Шелестової (вихователі старших груп № 1,3,4, середні групи № 9,14).
Суть технології. Методика "Розвивальне читання" Людмили Шелестової не лише навчає дошкільнят читати, а й розвиває у них мислення, словниковий запас, дрібну моторику,уявлення про ​навколишній світ. Для вивчення однієї букви пропонується 5 — 6 завдань із використанням різних видів діяльності, із залученням ілюстративного та природного матеріалу. Кожне завдання — новий вид діяльності: малювання, вирізання, конструювання, ліплення, пересування у просторі тощо.

4.Спадщина Сухомлинського Автор – В.Сухомлинський ( Вихователі гр №14)
Суть технології. Основоположною у науково-теоретичних працях і практичному досвіді В.Сухомлинського є його філософсько-педагогічна система ідей та поглядів на дитину як на найвищу цінність. Педагогіка В.Сухомлинського – це педагогіка серця, дитиноцентризму й толерантності, яка базується на ідеї наближення навчально-виховного процесу до природи конкретної дитини. Педагог створив таку психолого-педагогічну систему, в якій усе зосереджено навколо дитини-людини, це педагогіка, побудована на утвердженні тієї філософської істини, що освіта, виховання й розвиток людини мають передбачати, передусім, утвердження гармонії розуму й серця. Уроки мислення сприяють розумовому, мовленнєвому, духовному розвитку дошкільнят і вихованню в них ціннісного ставлення до природи. Діти вчаться розуміти й любити її, починають дивитися на неї іншими очима, стають активними її захисниками. Розроблені педагогом основні норми моральної вихованості для дітей ґрунтуються на творчому використанні багатого потенціалу загальнолюдських моральних цінностей і є складовою частиною його цілісної педагогічної системи.

5.Програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку "Казкова фізкультура" М.Єфименко (інструктор з фізичної культури - Мак Н.І);
Суть технології. Проведення фізкультурних занять у формі ігрових дійств. Форма фізичної активності дітей – горизонтальний пластичний балет (“пластик-шоу”), що поєднує музичність, хореографічність, естетичність дійства. Його скорочені програми використовують як фізкультурні хвилинки, паузи, а також як розваги і свята. Ігрова взаємодія з дітьми реалізується в рамках ігрової теми як великої тематичної гри (макрогри), що триває протягом одного чи кількох занять. Спільна мета та сюжетна лінія містить кілька міні-ігор, ігор-вправ.

6.«Дошкільнятам освіта сталого розвитку» Н. Гавриш, О. Саприкіна, О. Поментун (Вихователі групи № 4, 12)
Суть курсу. Навчання дітей охороні навколишнього середовища на основі освіти сталого розвитку.

7. Ігрові технології для дітей до 7 років для стимулювання розвитку логічного мислення.

Логічні блоки Золтона Дьєнеша

Саме до класу розвиваючих ігор для дошкільнят належить набір блоків, розроблений угорським психологом та математиком Золтаном Дьєнешем. Діти залюбки присвячують час розвагам з таким набором, адже він виглядає яскраво й привабливо.
До набору входить 48 фігур, що відрізняються за кольором, формою, товщиною. Двох повністю однакових елементів в одному наборі не існуєВиготовляються фігурки із деревини твердих порід, ретельно оброблюються і відшліфовуються всі кутики, що дозволяє гратися з комплектом навіть зовсім маленьким. Використовуються блоки Дьєнеша для різних цілей: вивчення назв кольорів та відмінностей різних фігур;

створення об’ємних фігур (будиночків, арок тощо);

навчання навичкам класифікації та виключення з ряду зайвого предмета (наприклад, виключення круга з ряду трикутників чи синьої фігури з ряду жовтих);

розвиток дрібної моторики (наприклад, для визначення за допомогою тактильних відчуттів типу фігури в мішечку);

розвиток пам’яті (дітям можна пропонувати відтворити ланцюжок з фігурок чи вгадати, який елемент зник зі столу).

- палички Кюізенера. Автор - Х. Кюізенер (педагогічні працівники дошкільного навчального закладу);

Математичний посібник бельгійського математика Джорджа Кюізенера ґрунтується на наочно-тактильному освоєнні понять абстракції, таких як лічба, впорядкованість та ідентичність. До речі, популяризацією посібника ми зобов'язані колезі Кюізенера – французькому математику і філософу Калебу Гатеньо, який почав використовувати посібник "Числа в кольорі" при вивченні математики та мови.

Палички Кюізенера дозволяють дитині не тільки розвивати абстрактне мислення, а й виокремлювати логічні зв’язки та поняття. Що стосується конкретних практичних цілей, то серед них найбільш значущими є:

формування понять конкретизації лічби і обчислень у вигляді числа;

розуміння системи "більше-менше";

відпрацювання навику розподілу і вимірювання, додавання і віднімання;

засвоєння понять "більше-менше", "право-ліво", "між", "довше", "вище", "рівний", "середина" і т.д .;

розвиток креативності, умінь моделювати і конструювати;

формування активності пізнавального характеру і наочно-дієвого способу мислення, а також всіх видів уваги і детального сприйняття навколишнього;

поліпшення дрібної моторики.

Інтелектуальні ігри Б.Нікітіна
Суть технології. Активізація пізнавальних здібностей дошкільників, вміння логічно розмірковувати, сформованість розуміння дітьми абстрактних понять, що виникають в мисленні дитини як результат його самостійної практичної діяльності ("самостійного математичного дослідження").

Інтелектуальні ігри Б.Нікітіна:
стимулюють розвиток творчих здібностей із раннього дитинства;
формують умови для випереджувального розвитку здібностей;
створюють атмосферу вільної і радісної творчості;
формують у батьків уміння стримуватися, не заважати малюку самостійно думати і прий­мати рішення.Методика Нікітіних сприяє повноцінно­му розвитку дітей, базується на різноманітних іграх із кубиками, цеглинками, квадратами, конструкторами. Вона загальнодоступна, і кожен може її використовувати. Методика ґрунтується на тому, що гальмувати і прискорювати розвиток дитини не можна, слід лише стежити, як розви­вається дитина, і допомагати їй у цьому.Перша умова успішного розвитку — ранній по­чаток. Тому Нікітіни пропонують використовува­ти свої ігри з раннього віку.

Кiлькiсть переглядiв: 38

Коментарi