• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Доступ до публічної інформації

ЗДО №19 "Кобзарик" Білоцерківської міської ради надає публічну інформацію керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»

Дошкільний навчальний заклад визнаний як юридична особа, зареєстрований Статут закладу рішенням виконкому Білоцерківської міської ради Київської області (нова редакція) № 356-20-VIІ від 01.12.2016.
Режим роботи груп ДНЗ відповідає запитам батьків. За 10,5 годинним режимом роботи працює 13 груп.
Ліцензований обсяг - 330 місць.
Фактична кількість - 240 дітей.
Мова освітнього процесу – українська.
Вхід до ДНЗ № 19 "Кобзарик" обладнано пандусом.

Відповідно до ст.1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень.

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи управлінню освіти і науки в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або телефоном (усно).
2. Запит на інформацію подається у довільній формі.
3. Запит на інформацію повинен містити:
прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (телефон, факс, електронна адреса);
загальний опис інформації, яку запитувач хотів би отримати, або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит;
підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає управління освіти і науки Білоцерківської міської ради або яка розміщується на офіційному веб-сайті управління.
5. Запит на інформацію може бути подано особисто до структурних підрозділів або посадовим особам, які організовують в установленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє заклад освіти, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.
Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.
На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження, вхідного номера запиту та повертається запитувачу.
З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:
форми для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді:

від фізичної особи (зразок);
від юридичної особи (зразок);
від об'єднань громадян (зразок).

Запит на інформацію може бути поданий:

за телефоном 6-05-70, 6-82-24;

на поштову адресу: 09115, Київська область, м. Біла Церква, вул. Зелена, 27А Білоцерківський заклад дошкільної освіти №19 "Кобзарик" Білоцерківської міської ради (на конверті вказувати "Інформаційний запит");

на електронну адресу: dnz19kobzaruk@ukr.net

особисто за адресою: м. Біла Церква, вул. Зелена, 27А Заклад дошкільної освіти Білоцерківської міської ради

ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

· Закон України від 13 січня 2011 року № 2939-VІ «Про доступ до публічної інформації»
· Указ Президента України від 05 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»
· Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади»
· Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію»
· Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 р. № 1277 «Питання системи обліку публічної інформації»
· Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.09.2014 № 981 «Про затвердження Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Міністерстві освіти і науки України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 вересня 2014 р. за № 1154/25931
· Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.09.2014 № 982 «Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство освіти і науки України, та Порядку відшкодування цих витрат», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 вересня 2014 р., за № 1155/25932
· Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.03. 2015 № 319 «Про затвердження Переліку службової інформації, що є власністю держави»
· Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.07. 2019 № 983 «Про затвердження Переліку інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство освіти і науки України

Кiлькiсть переглядiв: 99

Коментарi